MYO 2015 TERCİH REHBERİ

Mezun Olduğu Bölüm Sınavsız Geçiş Yapabileceği Bölüm Meteb
Tercihleriniz arasında sıra değiştirmek için tercihi tutup istediğiniz alana sürükleyin,
Tercih listesinden çıkarmak için yandaki silme simgesini kullanın.

www.tercihcim.com - TERCİH LİSTEM

Sıra Kodu METEB - Üniversite - MYO Bölum Durum Puan Turu Kontenjan Taban Puanı Yerleştirme Önceliği

İ: İngilizce, İÖ: İkinci Öğretim

Yerleştirme öncelikleri sütununda veri varsa taban puan sütunundaki veriler OÖBPlarıdır.
Yerleştirme öncelikleri boş ise taban puan sütunundaki veriler 0,12li YYGS puanlarıdır

Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir.
İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir: 1: Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi, 2: Meslek Lisesi, 3: Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, 4: Anadolu Teknik Lisesi